10/02/2011

Barras de Código

Concurs d’arquitectura per al tractament de façanes de les illetes 2B, 4B, 6B i 7B al bulevard del sector Sanxo Llop de Gandia, València. 2010, Aprusa.


La premissa és la creació d’una façana aplicable a un volum inexistent en el moment de realització del concurs però de propera construcció. L’ús de l’edificació serà comercial i d’oci i serà aplicable a quatre solars del nou sector Sanxo Llop.

La resposta és la creació d’un perfil metàl·lic, anomenat peça “eeele”, que permet ésser col·locada tant en horitzontal com en vertical. D’aquesta manera es poden crear marcs per als aparadors dels comerços en planta baixa i, lleugerament endarrerits respecte al pla de la façana, s’aixecaran els cossos gràcies a la col·locació dels perfils en vertical en combinació amb la fusteria.


A més, el perfil configurat com una ela amb les seves ales obertes més de 90º permet la protecció de la fusteria enfront la radiació solar directa i crea un joc de mirades indirectes allà on es col·loca en vertical, mentre que als aparadors enquadra la imatge visible a través del vidre.