6/07/2019

La construcció turística a les Illes Balears (1939-2005). Arquitectura, urbanisme i fotografia


Lectura de tesi. Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia, Universitat de les Illes Balears, 6 de juny de 2019 

L’arquitectura turística no es comença a analitzar des d’una perspectiva històrico-artística fins a dates recents, malgrat la importància que el fet turístic té a la societat contemporània. A les Illes Balears, el turisme ha estat la principal font de riquesa i la construcció dirigida a l’oci ha suposat el que probablement sigui el canvi més radical en la morfologia de l’arxipèlag. No obstant, els estudis fets dins el marc de la història de l’art i l’arquitectura han estat escassos, amb excepció dels portats a terme pel Dr. Miguel Seguí.

Aquests darrers anys he desenvolupat la meva tesi doctoral sobre l’arquitectura i l’urbanisme projectats pel turisme entre 1939 i 2005. He estudiat les edificacions i plans urbans que tenen com a usuari preferent al turista, tot identificant promotors i arquitectes, analitzant la legislació i ressaltant les creacions més destacades. A més de la materialitat de la construcció, he examinat la seva difusió a la fotografia, tant en la seva vessant més comercial, amb elements com les postals, com professional, a través de reportatges publicats en premsa especialitzada.

D’aquesta manera, la tesi fa un recorregut des de la lenta recuperació dels viatges després de la Guerra Civil, amb establiments que encara denoten un alt grau de tradicionalisme, fins els inicis del segle XXI, amb l’expansió del fenomen kitsch.

+info: resum de la tesi a Teseo 

1/14/2019

Invasions i recursos en el desenvolupisme turístic. Els Centres d'Interès Turístic Nacional i la seva implantación a Mallorca

Participació en congrés, ¿Invasión o recurso? Paisaje, turismo y sostenibilidad, La Laguna. Del 10 a l'11 de gener de 2019 

L'Observatorio del Paisaje de Canarias, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria i la Universidad de La Laguna han organitzat el congrés ¿Invasión o recurso? Paisaje, turismo y sostenibilidad que ha comptat amb ponències de professionals i investigadors de diferents àrees del Mediterrani i l'Atlàntic que han permès crear un fòrum de discussió al voltant de la relació entre el medi natural i el fenomen turístic, tot incidint en la construcció i l'expansió urbanes.
La meva participació va analitzar la casuística dels Centres d'Interès Turístic Nacional a Mallorca, amb un estudi sobre el seu desenvolupament a l'illa des de les primeres iniciatives a mitjans dels anys 60 fins la derogació d'alguns d'ells a partir de les mobilitzacions ciutadanes a les dècades de 1970 i 1980, a més d'establir una comparativa entre Las Gaviotas, al terme municipal de Muro, i Cales de Mallorca, al terme municipal de Manacor.

*Actualització 05/2019
El resultat d'aquests dos dies de treball es publicarà al llibre Paisaje, turismo y sostenibilidad, ¿invasión o recurso?