9/26/2022

Internacional o local? Modernitat o eclecticisme? José Ferragut Pou i l'arquitectura turística

Publicació d'article de recerca. Revista Temporánea, número 3, setembre de 2022.

El passat 22 de setembre se publicó el número 3 de Temporánea. Revista de Historia de la Arquitectura, de la Universidad de Sevilla. La publicació abasta totes les cronologies i branques de la historiografia arquitectònica.

Dins l'esmentat número s'inclou el meu article ¿Internacional o local? ¿Modernidad o eclecticismo? José Ferragut Pou y la arquitectura turística. És fruit de la meva recerca sobre l'arquitectura i l'urbanisme turístics desenvolupats a les Illes Balears al llarg del segle XX i de la consulta de l'arxiu de l'arquitecte mallorquí. Al text tracto la seva vessant com a projectista de programes de lleure.

L'article comença amb un breu estat de la qüestió, al que recopilo els diferents enfocaments sobre la seva obra. A partir d'aquí, exposo i analitzo les seves propostes d'allotjaments i teixits urbans a la costa mallorquina, on la modernitat es mescla amb la tradició i també amb concessions a la construcció més comercial.

+info: text complet

+info: enllaç a la revista

9/16/2022

Una casa per als turistes. Dos casos de disseny d'interiors hotelers a Mallorca

Participació en congrés, 17th Docomomo International Conference. Social Commitment & Quality of Life, València. Del 6 al 9 de setembre de 2022.

El Docomomo Internacional ha celebrat el seu 17º Congreso Internacional a la Universitat Politècnica de València. Aquesta edició s'ha dedicat al paper del Moviment Modern en el disseny global de l'edifici, des de l'exterior fins als petits detalls. Al llarg de quatre dies es van reunir representant de l'organització dels cinc continents i es va gaudir de les lliçons magistrals d'investigadors i investigadores com Ana Tostoes i Joan Ockman.

A més, es presentaren més d'un centenar de comunicacions distribuïdes en vuit àrees temàtiques. Vaig presentar una comunicació dins de l'àrea Iberia. Identidad cultural, que agrupava l'estudio del Moviment Moderna Espanya i Portugal.

A la sessió "The development of modern movement in the socio-political and cultural framework of Iberia after the Second World War and in the 1960s and 1970s", vaig exposar el meu treball A Home for Tourists. Two Cases of Hotel Interior Design, on vaig analitzar dos projectes d'interiorisme a l'Hotel de Mar (Illetes, Mallorca) i l'hotel Formentor (península de Formentor, Pollença, Mallorca). Al primer, es desenvolupà un disseny original de Federico Correa i Alfons Milà, en sintonia amb el projecte de l'edifici signat per José Antonio Coderch. El segon, construït al 1929, fou ampliat a principis de 1960. Les noves suites ubicades a l'ampliació foren encarregades a José Antonio Corrales i Ramón Vázquez Molezún. Ambdós projectes, actualment desapareguts, mostren la capacitat dels seus autors per tractar l'arquitectura hotelera com un àmbit íntim i personal, que fuig de l'habitual fredor i despersonalització dels entorns turístics.

+Info: programa del congrés

+Info: publicació de les actes a l'editorial Tirant Lo Blanch

9/05/2022

La presència del popular mediterrani a les revistes d'arquitectura

Participació en congrés, EAM 8. Globalising the Avantgarde, Lisboa. De l'1 al 3 de setembre de 2022.

L'European Network for Avant-Garde and Modernism Studies ha celebrat el seu octau congrés internacional. Aquesta vegada, el tema triat ha estat Globalitzant l'Avantguarda i ha permès debatre sobre l'expansió de la Modernitat dins totes les branques de les Arts, des de la literatura fins a l'arquitectura, passant per la fotografia o la dansa, entre altres.
 
 
He pogut participar a la sessió The Avant-Garde and the Vernacular. Interrelations in Architecture. Junt amb investigadors de la Innsbruck Universität, la Hochschule Mainz i la Technische Universität Braunschweig hem analitzat la relació entre l'arquitectura popular i el desenvolupament del Moviment Modern. 
 
En el meu cas, he presentat la comunicació The Presence of the Vernacular Mediterranean in Architectural Journals. Tradition and Avant-garde in A.C., Arquitectura and Cortijos y rascacielos. A partir del buidatge de les revistes espanyoles A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, Arquitectura i Cortijos y rascacielos, examino el paper de l'arquitectura popular mediterrània en el discurs arquitectònic de la dècada de 1930 a Espanya.