6/24/2018

La difusió del patrimoni paleontològic. L'experiència amb el llegat personal de Bartomeu Darder i Pericàs


Publicació d'article a la Revista PH, 2018, nú.94.

La revista PH:Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio ha publicat un número especial dedicat al patrimoni paleontològic espanyol. Al seu apartat Panorama s'inclou un article on Francesc X. Bonnín i jo presentam el treball de digitalització, sistematització, catalogació i difusió web del llegat del geòleg mallorquí Bartomeu Darder i Pericàs (1894-1944).
Dit llegat fou donat per Josep Darder a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i està constituït per un fons fotogràfic amb imatges inèdites de caràcter científic i personal, i un fons documental que conté llibre i resvistes especialitzats, quaderns amb anotacions de les seves sortides de camp i mapes, entre altres materials. Actualment es pot consulta al web http://llegatdarder.balearsfaciencia.org/

Calvià-En las Illetas. Al centre es pot veure a Bartomeu Darder. Foto Llegat Darder (CAIB)

L'article està disponible al web de la revista.

2/12/2018

Centres d’Interès Turístic Nacional, oportunitat o desastre? Platja de Muro vs. Cales de Mallorca


Participació en congrés, Touriscape: I Congreso Internacional Turismo transversal y Paisaje, Universidad de Málaga. Del 8 al 10 de febrer de 2018. 

Els dies 8, 9 i 10 de febrer s’ha celebrat Touriscape, al centre cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos. El congrés, organitzat per l’Institut Habitat, Turisme, Territori, ha reunit a investigadors d’àmbits com l’arquitectura, la història i la geografia que han tractat qüestions sobre el desenvolupament turístic des d’una aproximació urbanística, paisatgística i social. A més, s’ha pogut comptar amb ponents com Dean Maccannell, Maria Goula i Peter Lantz, entre altres. 

El primer dia del congrés vaig presentar la comunicació “Centres d’Interès Turístic Nacional, oportunitat odesastre? Platja de Muro vs. Cales de Mallorca”. En ella s’analitzen i comparen els projectes originals, el creixement i l’estat actual de Platja de Muro i Cales de Mallorca, dos nuclis turístics situats al nord i l’est de l’illa de Mallorca, respectivament. Tots dos sorgiren a partir de l’aprovació de la Llei de Centres i Zones d’Interès Turístic Nacional (1963) i avui en dia continuen dedicats preferentment al lleure i l’estiueig.