7/31/2012

Renovació d’accés a habitatge plurifamiliar

Projecte de renovació de porta d’accés i millor de la seguretat d’un edifici d’habitatges. Palma, 2010.

El projecte té dos objectius: substituir la porta d’accés als habitatges, deteriorada per l’ús i el pas del temps, i la col·locació d’una tanca per augmentar la seguretat. Per a crear una imatge unitària, es treballa amb el mateix material, l’acer inoxidable.

Plànols de l'accés

La porta es dissenya pensant també en la necessitat de renovar l’aire del hall d’accés a l’edifici. Per això, s’afegeix una petita tarja abatible a la part superior de la porta. Però l’element més destaca és la maneta, que adopta una forma de “7” invertit de manera que s’augmenta la superfície per subjectar la porta en alçades variables.

Vista des del carrer

La tanca s’ha de col·locar a damunt d’uns graons. El primer motiu, és la manca d’un altre espai per subjectar els laterals. El segon, és la intenció d’evitar que tota la superfície de l’escala es faci servir com a seient, fet que dificulta l’accessibilitat dels veïns. S’ha cercat un disseny senzill, de barrots emmarcats per un perfil de la mateix amplada. La maneta és, com a la porta, l’element destacat, amb una doble corba per adaptar-se a la mà en dues alçades diferents: la de l’usuari que baixa per l’escala i la del que puja des del carrer.
 
Detall de la maneta i els barrots

L’execució material d’ambdós elements fou realitzada per Cerrajería Ripoll.