12/15/2017

Proposta de creació d’un catàleg evolutiu per a l’estudi de l’arquitectura contemporània


Participació en congrés, I Congreso Iberoamericano redfundamentos: Experiencias y Método de Investigación, Universidad Politécnica de Madrid. De l’11 al 13 de desembre de 2017. 
Al llarg de la segona setmana de desembre s’ha celebrat el I Congreso Iberoamericano redfundamentos: Experiencias y Métodos de Investigación a la Facultat d’Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid i al Museo de América.

El congrés, que ha reunit a arquitectes procedents de diferents països (Espanya, Xile, Uruguay, Brasil), ha tingut com objectiu debatre qüestions relatives a les possibles vies de recerca al voltant de l’arquitectura a les seves vessants teòriques i pràctiques.


He participat amb la comunicació “Proposta de creació d’un catàleg evolutiu per a l’estudi de l’arquitectura contemporània. Una experiència de recerca sobre la construcció turística a les Illes Balears”. Es tracta d’una reflexió sobre la necessitat d’emprar eines d’organització de les dades per tal de facilitar el treball de l’investigador. El text es pot consultar en format digital junt amb la resta de comunicacions dels participants.


1/20/2017

El passeig Marítim de Palma. Gènesi, desenvolupament i futur

Beca d'investigació. Premis Ciutat de Palma 2016.

El divendres 20 de gener es va celebrar la gala d'entrega dels Premis Ciutat de Palma convocats per l'Ajuntament de Palma, en els que he estat guardonada amb la Beca d'Investigació amb la meva proposta El passeig Marítim de Palma. Gènesi, desenvolupament i futur.

Es tracta d'un estudi del procés d’urbanització i d’edificació del front marítim de Palma dins la franja compresa entre Portopí i el Molinar. Els objectius principals del projecte són establir les fases de construcció de l’eix viari, localitzar i analitzar les obres arquitectòniques de major importància i determinar el grau de rellevància del passeig des d’una doble perspectiva urbanística i de funcionalitat de l’espai tant per residents com per visitants.

El Mediterrani ha estat un element clau per l’evolució de la ciutat, constituint la via d’arribada de persones i de mercaderies des del primer assentament romà fins a l’eclosió el turisme de masses i el desenvolupament del transport aeri a la segona meitat del segle XX. De tots els canvis ocorreguts a la façana marítima el més dràstic va tenir lloc a partir de 1939 amb la construcció del Passeig Marítim i la seva posterior prolongació cap a llevant. Amb el guany de terrenys a la mar, les estructures històriques de defensa i de vigilància costanera s’han vist envoltades d’edificis contemporanis, molts dels quals són símbol de l’arribada de noves tendències arquitectòniques a Mallorca. Més enllà de la seva importància en la part constructiva, com la gran majoria de vores litorals, té una clara vessant turística. Tot plegat fa que aquest eix sigui una peça fonamental en el funcionament i la imatge de la ciutat.

Vista general de la badia de Palma. Font: Google Maps.

Donada l’actual rellevància de Palma dins els circuits turístics, es considera necessari fer una recerca des d’un punt de vista global, històric i arquitectònic al voltant de la que és una de les seves vies principals. Per altra banda, el coneixement profund de la infraestructura i dels equipaments que la doten de contingut pot ser una eina d’ajuda per decidir i planificar les actuacions més adients per tal d’adaptar el Passeig Marítim als reptes socials, mediambientals i econòmics que planteja el segle XXI.