12/18/2014

Flex

Concurs de disseny d’un espai expositiu a l’edifici de Sa Riera, Palma. 2014, Universitat de les Illes Balears.

El projecte pretén donar solució a la problemàtica plantejada a les bases del present concurs, és a dir, la creació d’una infraestructura que permeti donar cabuda a exposicions temporals de mides i formats diversos, amb elements de fàcil muntatge i emmagatzematge i que no afectin a l’arquitectura de l’edifici de Sa Riera.
 
La resposta ha estat treballar amb un element base que, en combinació amb altres secundaris, permeti generar uns expositors capaços de donar cabuda tant a materials bidimensionals (pòsters, panells rígids, fotografies, etc.) com tridimensionals. Segons el caràcter de l’exposició es podran muntar un nombre concret de cada una de les unitats, ja que l’estandardització dels seus elements fa que siguin totalment intercanviables.
Panell presentat al concurs