6/24/2018

La difusió del patrimoni paleontològic. L'experiència amb el llegat personal de Bartomeu Darder i Pericàs


Publicació d'article a la Revista PH, 2018, nú.94.

La revista PH:Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio ha publicat un número especial dedicat al patrimoni paleontològic espanyol. Al seu apartat Panorama s'inclou un article on Francesc X. Bonnín i jo presentam el treball de digitalització, sistematització, catalogació i difusió web del llegat del geòleg mallorquí Bartomeu Darder i Pericàs (1894-1944).
Dit llegat fou donat per Josep Darder a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i està constituït per un fons fotogràfic amb imatges inèdites de caràcter científic i personal, i un fons documental que conté llibre i resvistes especialitzats, quaderns amb anotacions de les seves sortides de camp i mapes, entre altres materials. Actualment es pot consulta al web http://llegatdarder.balearsfaciencia.org/

Calvià-En las Illetas. Al centre es pot veure a Bartomeu Darder. Foto Llegat Darder (CAIB)

L'article està disponible al web de la revista.