2/14/2014

La creació arquitectònica i fotogràfica d’un espai d’oci sobre la mar. El passeig Marítim de Palma.

Publicació i presentació de comunicació al seminari Territoris del Turisme, Universitat de Girona. 23, 24 i 25 de gener de 2014.

La comunicació “La creació arquitectònica i fotogràfica d’un espai d’oci sobre la mar. El passeig Marítim de Palma” realitza un recorregut per la construcció del front marítim de la ciutat de Palma i per les fotografies que l’han plasmat des del inicis de les obres en la dècada de 1940.

Aquesta, junt amb la resta de treballs presentats al seminari, ha estat publicada digitalment per la Universitat de Girona. Pot consultar-se al següent enllaç (volum 2, a partir de la página 333): http://hdl.handle.net/10256/8798.