7/17/2011

Juliol 2008: Arxiu Municipal i Museu d'Història de Sallent (IV - alçats)


Les dues façanes que miren al poble es tracten d’una manera senzilla, arrebossades i pintades, amb sòcol inferior de pedra vista prèvia neteja i tractament hidrofugant.

Miren al poble i s’adapten a la seva escala, respectant les obertures més significatives. Aquestes s’agrupen verticalment, recuperant l’ordre en els paraments.En secció es conserven els nivells interiors, tot i que pujant uns centímetres degut al reforç dels forjats.

08 Sallent_Alçats e-f_La façana posterior es neteja de tots els elements afegits. D’aquesta manera queda a la vista el mur original que també s’arrebossa i pinta com a les façanes cap al carrer.


La darrera planta de l’arxiu s’obre cap a la Riereta amb unes terrasses a emparades dels vents del nord per les cobertes a una aigua.


Al museu s’opta per buidar completament el volum de la sala C dedicada a l’època industrial de la població, per motius estructurals i arquitectònics i per ressaltar les obertures longitudinals que miren cap al parc i que es transformen en lluernaris.