11/30/2011

Tutorial. Com realitzar un pòster acadèmic?

Publicació per a la Facultat de Filosofia i Lletres. 2011, Universitat de les Illes Balears.


Aquest tutorial ha sorgit a partir de la col·laboració amb la professora Isabel Escandell en la tutorització dels alumnes de segon curs de grau en història de l’art per la realització d’un pòster d’àmbit universitari.

L’objectiu és donar unes pautes bàsiques per la creació de pòsters amb finalitat acadèmica, des del principi amb la tria de la tipografia fins al procés d’impressió. S’inclou també un petit apartat sobre la possibilitat de complementar el pòster amb un tríptic, a més d’un annex amb mostres de composicions per al pòster.